Zasady ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa to nic innego jak wdrożenie szeregu działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem powstałego ognia. Do tych działań należy także zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru oraz prowadzenie działań ratowniczych.

Istnieją dwa typy ochrony przeciwpożarowej: aktywne i pasywne. Ich celem jest spowolnienie rozprzestrzenia się ognia, ochrona własności oraz ratowanie życia.

ochrona ppoż

Aktywna ochrona przeciwpożarowa

Aktywna ochrona przeciwpożarowa jest możliwa, gdy pożar już się rozpoczął, a systemy i sprzęt wykryją go i walczą z nim.  Ochronę przeciwpożarową zapewniają miedzy innymi gaśnice, koce przeciwpożarowe i systemy alarmowe, systemy wentylacji pożarowej, systemy oddymiania. Wszystkie te elementy wymagają aktywacji lub działania, dlatego są uważane za aktywne.

gaśnica

Bierna ochrona przeciwpożarowa

Bierna ochrona przeciwpożarowa obejmuje kroki, które można podjąć w celu ochrony przed pożarem, zanim wybuchnie. Zastosowania takich elementów jak ścianki ogniowe, przegrody ppoż czy drzwi przeciwpożarowe. Celem pasywnej ochrony przeciwpożarowej jest utrzymanie ognia w jak najmniejszym stopniu, dopóki nie nadejdzie pomoc. Trzeba podkreślić, że duży wpływ na ochronę przeciwpożarowa ma sama konstrukcja i struktura budynku, dobrze stworzona możne znacząco spowolnić rozprzestrzenianie się ognia.

Znaczący wpływ ma także podział budynku na różne sekcje. Takie rozwiązanie tworzy bariery, które spowalniają prędkość, z jaką rozprzestrzeniają się płomienie. Każda sekcja powinna być zabezpieczona za pomocą drzwi przeciwpożarowych uruchamianych automatycznie przez wywołany alarm pożarowy.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa