Zakres usług świadczonych przez specjalistyczne firmy PPOŻ

instalacje ruryFirma POL POŻ zajmuje się świadczeniem usług z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferowany outsorcing usług ppoż, w tym audytów obiektów budowlanych, serwisowania systemów pożarniczych, szkoleń pracowników firm.

Oferta branży usług przeciwpożarowych jest bardzo rozwinięta, a firmy świadczące usługi tego typu w Polsce oferują bardzo szeroki zakres przeprowadzanych prac. Wiedza i doświadczenie pracowników takich przedsiębiorstw, pozwala na kompleksowe zbadanie zagrożeń występujących w obiekcie, oraz opracowanie planów modernizacji, konserwacji lub montażu od nowa systemów bezpieczeństwa ppoż, oraz opracowania dokumentacji, niezbędnej do dopuszczenia budynku do użytku.

Firma ppoż POL POŻ

Z uwagi na zdecydowanie większy stopień skomplikowania elementów wyposażenie budynku odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ppoż, producenci elementów instalacji przeciwpożarowej, oraz materiałów budowlanych i wykończeniowych niezbędnych w obiektach budowlanych publicznych czy produkcyjnych wymagają od instalatorów przejścia firmowych szkoleń. Dotyczy to głównie montażu systemów opartych na instalacji elektrycznej nisko prądowej. Zarówno czujniki, jak też centrale sterujące wymagają po zamontowaniu odpowiedniej kalibracji, zaprogramowania, oraz sprawdzenia poprawności działania. Współczesne systemy wykrywania pożaru, ostrzegania oraz oddymiania w budynkach oparte są o sterowanie komputerowe, oraz delikatne podzespoły elektroniczne. Na stronie POL-POŻ znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług montażu i kontroli działania urządzeń ppoż.

Usługi przeciwpożarowe

Poza zainstalowaniem i sprawdzeniem poprawności działania elementów instalacyjnych w budynku, specjaliści z firm pożarniczych zajmują się przygotowaniem planów i instrukcji – niezbędnej dokumentacji wymaganej przez inspekcje PSP. Kompleksowe usługi przeciwpożarowe obejmują również konserwacje sprzętu gaśniczego, przeprowadzanie przeglądów gaśnic, testów wytrzymałości dla węży hydrantowych, doradztwo w zakresie wyboru materiałów wykończeniowych o charakterze przeciwpożarowym (drzwi i okna ppoż).

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa