ogien plomienie

Zabezpieczenie przed efektem pożaru w obiekcie stalowym

Charakterystyczne przy ocenie przeciwpożarowej danego obiektu jest wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych na zniszczenia i odkształcenia jakie mogą wystąpić podczas pożaru.

Jak ocenić odporność konstrukcji budynku?

Oceny dokonuje się przez parametr nośności ogniowej R, oraz stan graniczny nośności ogniowej. Podczas wystąpienia pożaru w obiekcie o konstrukcji stalowej zamkniętej następuje duża kumulacja ciepła wywołanego przez ogień. Dodatkowe rozprzestrzeniania się płomieni na kolejna materiały palne powoduje wzrost temperatury wewnątrz obiektu, które to ciepło przenosi się na elementy konstrukcji stalowej. Stal jak każdy metal podczas nagrzewania się zaczyna tracić swoje pierwotne właściwości, staje się coraz bardziej elastyczna i plastyczna. Szczególnie często wskazuje się dwuteownik jako element łączący kluczowe elementy konstrukcji. Brak zabezpieczenia przeciwpożarowego tego elementu sprawia, że w trakcie pożaru w ciągu kwadransa osiągnąć może on temperaturę ponad 670 stopni Celsjusza, podczas gdy wartości krytyczne dla konstrukcji stalowej wynoszą zwykle 450 – 550 stopni Celsjusza.

Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń

Aby przeciwdziałać szybkiemu nagrzewaniu się konstrukcji stalowej podczas pożaru, dając tym samym czas na przybycie odpowiednich służb ratowniczych, jak również dając czas osobom przebywającym w takim budynku na ewakuacje powszechne staje się stosowanie odpowiednich technik do zabezpieczenia konstrukcji przed zbyt szybkim nagrzewania się.

Stosowanie natrysków ogniochronnych takich jak Tecwool F (zobacz na POL-POZ), paneli przeciwpożarowych, oraz impregnatów do elementów konstrukcyjnych izoluje elementy konstrukcyjne od przestrzeni w której może wystąpić pożar. Specyficzne właściwości nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji takie jak kurczliwość oraz powiększanie gęstości pozwala na ochronę kluczowych elementów w budynku przed nagrzewaniem się i niebezpiecznymi tego efektami takimi jak odkształcenia powodujące brak stabilności konstrukcji.

Zobacz też: zabezpieczenie przed zatruciem w przypadku pożaru

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa