ewakualcja ludzi z budynku

Wykluczyć zatrucie gazem – systemy oddymiające w budynkach

27 kwietnia 1981 roku w zakładzie gastronomicznym ‚Kaskada” w Szczecinie wybuch pożar. Zginęło 14 osób. Przyczyną śmierci było zatrucie się fosgenem, gazem powstałym w wyniku spalania tworzyw sztucznych. Według danych przynajmniej 95% ofiar pożarów, ginie właśnie w wyniku zatrucia gazami.

Nie tylko ogień jest groźny
Dym i wytwarzające się gazy są nie mniej groźne niż sam ogień. Podnosi temperaturę pomieszczenia zajętego ogniem nawet do 1000°C. Dodatkowo obniżają widoczność co uniemożliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Dlatego też, ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada obowiązek instalowania systemów oddymiających w budynkach gdzie przebywają ludzie. Należą do nich między innymi:

  • placówki służby zdrowia, domy opieki,
  • żłobki, przedszkola, szkoły,
  • domy wielorodzinne,
  • centra handlowe,
  • inne zakłady użyteczności publicznej.

Szczególnie ważnym elementem systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego są odpowiednio zabezpieczone drogi ewakuacyjne. Niemal każda z nich w budynkach wielokondygnacyjnych prowadzi do klatek schodowych. W budynkach użyteczności publicznej zgodnie z restrykcyjnymi przepisami klatki schodowe będące elementem dróg ewakuacyjnych powinny być zabezpieczone przed zadymieniem oraz dostaniem się do nich płomieni. Klatki schodowe odgradzane są więc od poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) za pomocą drzwi.

Umożliwić ewakuację – stosowane okna i drzwi oddymiające

System przeciwpożarowy wentylujący pomieszczenia powinien być montowany równolegle z systemami gaszenia. Do wentylowania pomieszczeń objętych pożarem wykorzystuje się:

  • okna oddymiające,
  • klapy oddymiające.

straż
Strażacy podczas ćwiczeń przeciwpożarowych

Te elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków muszą być zgodne z normami. Przy wyborze odpowiedniego modelu elementów oddymiających budynek należy kierować się odpowiednią wielkością powierzchni czynnej wyznaczonej dla klap dymowych. W zależności od danego obiektu powinna ona wynosić nie mniej niż 1 metr kwadratowy. W budynkach niskich i średniowysokich wielkość powierzchni czynnej klap oddymiających montowanych w klatkach schodowych powinna wynosić przynajmniej 5% powierzchni podłogi klatki. Dla budynków wysokich ta wielkość osiągać powinna przynajmniej 7,5%, a wielkość pojedynczego otworu wynosić musi przynajmniej 1,5 m.

Aby przepływ powietrza w wymagającej oddymiania klatce schodowej był prawidłowy poza samymi klapami dymowymi konieczne jest zapewnienie odpowiedniego dopływu powietrza z zewnątrz. Odpowiadają za to otwory dopływowe powietrza, których wielkość musi wynosić o przynajmniej 30% więcej niż suma powierzchni klap dymowych.

Sterowanie automatycznymi klapami dymowymi

Zaopatrzony w czujki dymu centrala sterująca uruchamia napędy otwierające okna i klapy, wytwarzając odpowiednie nadciśnienie, które nie dopuszcza do rozprzestrzeniania się ognia w wentylowanych pomieszczeniach. Dodatkowo obniża temperaturę pomieszczeń. Nowoczesne i sprawne systemy zabezpieczenia oddymiającego powinny działać zarówno w trybie automatycznym, jak też ręcznym. System powinien uruchamiać jednocześnie klapy oddymiające oraz nawiewne. Do jego uruchomiania ręcznego stosuje się włączniki montowane przy wejściach do klatek schodowych na co trzeciej kondygnacji oraz obowiązkowo na najwyższym piętrze budynku.

Zobacz więcej: Klapy dymowe na sklep-ppoż.pl

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa