Windy dla niepełnosprawnych w biurach

Współczesne budownictwo biurowe mieści się coraz częściej w starszych, często poprzemysłowych budynkach. Obiekty tego typu nawet po przystosowaniu przeciwpożarowym posiadają sporo niedogodności między innymi dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie nie tylko przestrzeni biurowej, ale też strategicznych elementów budynku jest kluczowe zarówno dla zachowania urządzenia budowli wobec prawa jak też dla instytucji która budynek zajmuje.

Biuro dostępne dla wszystkich

Osoby nie dotknięte niepełnosprawnością mają ograniczoną możliwość oceny jak nieduże niedogodności w konstrukcji obiektu, jego ciągów komunikacyjnych mogą być poważnym problemem w poruszaniu się osób na wózkach dla niepełnosprawnych.

Wśród najczęściej występujących barier architektonicznych obecnych w starym budownictwie, zarówno mieszkaniowym jak też budynkach użyteczności publicznej i obiektach poprzemysłowych przeznaczonych pod biura wyróżnić można:

  • Strome podjazdy wejściowe
  • Brak windy osobowej
  • Ostre i wąskie zakręty korytarzy
  • Progi w drzwiach lub innych przepustach w ciągach komunikacyjnych

Dostosuj obiekt z dofinansowaniem windy z PFRON

Administratorzy i właściciele obiektów poprzemysłowych dostosowanych pod potrzeby biurowe powinni dokonać niezbędnych inwestycji w udogodnienia dla niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obiekty użyteczności publicznej powinny dawać możliwość osobom niepełnosprawnym na sprawne i bezpieczne przemieszczanie się w obrębie obiektu budowlanego. W przypadku obiektów wysokich i wysokościowych sprawa wydaje się być stosunkowo prosta – obowiązek montowania windy osobowej istnieje dla tych obiektów od wielu lat. W przypadku obiektów niskich i średniowysokich taki obowiązek nie istniał. Aktualnie jednak dostosowanie obiektu pod potrzeby niepełnosprawnych związane jest z prawem budowlanym.

Montaż typowej windy jest kosztowny i w przypadku obiektów niskich – 2 do 5 kondygnacji jego montaż jest nieekonomiczny. Istnieje jednak możliwość dostosowania obiektu pod potrzeby osób niepełnosprawnych przy udziale wind schodowych. Postęp w dziedzinie miniaturyzacji silników, oraz zastosowanie nowych, lekkich materiałów konstrukcyjnych pozwolił inżynierom na opracowanie wind przeznaczonych do przewożenia wyłącznie osób niepełnosprawnych. W przypadku tych urządzeń nie ma konieczności dobudowania szybów windy a tym samym koszta montażu są zdecydowanie niższe. Windy dla osób niepełnosprawnych można również dofinansować do 80% wartości inwestycji ze środków PFRON, co sprawia, że inwestycje w udogodnienia dla niepełnosprawnych stały się bardziej dostępne dla właścicieli i administratorów budynku. Na naszych blogu „Instalacje budowlane” polecamy zapoznanie się ze stronami internetowymi dostawców tego sprzętu, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje o windach schodowych. Zobacz na stronie http://windydlaniepelnosprawnych.com.pl/

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa