siekiera stihl

Siekiera – odwieczne narzędzie drwala

Jest jednym z najstarszych do dzisiaj używanych narzędzi i może pochwalić się bogatą historią na wielu obszarach. Używana nie tylko w pracy, ale także jako broń, przez lata zmieniała swoją formę i funkcję, pojawiały się jej nowe rodzaje, ale główny zamysł narzędzia pozostawał bez zmian. O czym tu mowa? Sprawa jest oczywista: siekiera! Stihl i inne firmy produkują dziś to narzędzie drwala w różnych wydaniach i do różnych czynności, ale warto przyjrzeć się siekierze bliżej, bo jej historia jest naprawdę ciekawa.

Długa historia siekiery

Siekiera jest złożonym narzędziem i jako jedno z niewielu dziś używanych, może pochwalić się naprawdę długą historią, sięgającą kilkunastu tysięcy lat wstecz. Jest siostrą takich narzędzi jak:

i im podobnych. Co je łączy? Wszystkie opierają się na zamyśle kija z obciążonym końcem. Od samego początku siekiera była stosowana do prac z drewnem, a konkretnie do jego podziału, rąbania na mniejsze kawałki oraz kształtowania. Przez wiele lat nie zmieniała się zasada działania siekiery i używamy jej dziś dokładnie w ten sam sposób, co kilkanaście tysięcy lat temu nasi przodkowie. Co zatem się zmieniło? Przede wszystkim materiały, z których wykonuje się siekiery, a także, poniekąd, zastosowanie.

siekiera stihl

Na przestrzeni lat siekiery były wykonywane z kamienia łupanego, brązu, aż wreszcie ze stali. Do wykonania styliska przez długie lata używano drewna i dziś mniejsze siekiery do prostszych prac nadal mają drewniane stylisko, zaś profesjonalne narzędzie drwala częściej ma styliska z innych materiałów (np. siekiera Stihl ma stylisko poliamidowe).

Mówiąc o historii siekiery, nie sposób też pominąć faktu wykorzystywania jej jako broni. W celach obronnych stosowano oczywiście topory, ale są one najbliższymi krewnymi siekiery – odróżnia je od siebie głównie forma obucha. Warto zauważyć także to, że pomimo powstawania nowych rodzajów broni, po siekiery sięgano jeszcze w XIX wieku – wiązało się to z brakami uzbrojenia i tak np. w powstaniu styczniowym formowały się także pododdziały siekierników.

Dziś siekiera Stihl to przede wszystkim narzędzie drwala profesjonalisty, ale także sprzęt niezbędny przy wykonywaniu drobnych prac w gospodarstwie. Najprostsze modele kupimy już za kilkadziesiąt złotych – profesjonalna siekiera do cięższych prac może zaś kosztować nawet kilkaset złotych.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa