Platformy schodowe dla niepełnosprawnych

Wymagania europejskie stawiane platformom dla niepełnosprawnych

Produkowane platformy dla niepełnosprawnych zawsze są zgodne z wymogami technicznymi jakie stawia europejski regulator prawny (dyrektywa EEC machinery directive). Zgodnie z obowiązującymi od 2009 roku przepisami urządzenia przeznaczone do obsługi przez osoby niepełnosprawne powinny być wyposażone w odpowiednie oznakowania przycisków sterujących, w tym przy użyciu pisma Brailla. Platformy dla niepełnosprawnych spotykane są najczęściej w budynkach użyteczności publicznej, gdzie konstrukcja budynku uniemożliwia dokonanie drogiej przebudowy pod montaż windy osobowej.

Napędy w platformach

Platformy schodowe dla niepełnosprawnych mogą być wykonane z użyciem różnych napędów oraz systemów prowadzenia platformy – najczęściej stosowane są platformy dla osób niepełnosprawnych wykonane na stalowych prowadnicach wzdłuż poręczy czy ściany klatki schodowej. Producenci platform schodowych umożliwiają montaż urządzeń na schodach prostych jak również tych skręcających.

Stosowanie platform zastępujących w obiektach budowlanych dźwigi osobowe pozwala na znaczne obniżenie kosztów dostosowania budynku pod potrzeby niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę koszty budowlane zamontowania windy poruszającej się pomiędzy 2 kondygnacjami, gdzie obracamy się w kosztach od 80 tys. złotych. Nie każdy nowo budowany budynek musi być wyposażony w windę. W przepisach budowlanych przyjmuje się, że:

Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego niebędący budynkiem koszarowym oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej należy wyposażyć w dźwig osobowy.

Koszty montażu platformy

Zamontowanie platformy przeznaczonej do pokonania barier architektonicznych będzie mieć koszt zależny od budowy klatki schodowej, oraz różnicy wysokości do pokonania. Warunki te będą mieć wpływ zarówno na ilość zastosowanych materiałów dodatkowych, jak również prace montażowe. Oferty na montaż platformy jakie znajdujemy w internecie zaczynają się od kwot 20 000 złotych. Warto zwrócić jednak uwagę na bardzo wysoki poziom dofinansowania, jakie w Polsce osoba o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej może uzyskać z funduszy PFRON (jest to 80% kosztów).

Więcej znajdziesz na stronie: http://www.platformy-przyschodowe.pl

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa