Oczyszczarki stosowane w obróbce CNC

Układ sterowania numerycznego, w skrócie nazywany CNC, wyposażony jest w mikrokomputer, który można w dowolny, interaktywny sposób zaprogramować. Zastosowanie obróbki CNC jest spotykane najczęściej przy urządzeniach takich jak tokarki, elektrodrążarki, frezarki ponieważ pozwala to na precyzyjne, bardzo szybkie oraz powtarzalne wykonywanie pożądanych kształtów. Zadaniem wykonywanym przez sterowniki i programy CNC jest nadzór nad pracą maszyny. Interfejs użytkownika służy mu do wyświetlenia, edycji oraz wykonania programów obróbki. Dzięki czemu na bieżąco można śledzić postęp. Wśród maszyn CNC zajmujących się wykańczaniem powierzchni do wytwarzania gotowego produktu znajdziemy również oczyszczarki.

Oczyszczarka w trzech odsłonach

Spośród technik oczyszczania powierzchni wyróżnić można poniższe:

1) Oczyszczanie strumieniowe wirnikowe;

2) Oczyszczanie strumieniowe pneumatyczne;

3) Oczyszczanie grawitacyjne;

Jeżeli powierzchnia przeznaczona do czyszczenia ma trudno dostępne miejsca wtedy można pokusić się o połączony system. Oczyszczarka strumieniowa wirnikowa z doczyszczaniem strumieniowym pneumatycznym. Stosujemy wtedy dwa rodzaje oczyszczania strumieniowego. Jest to rodzaj oczyszczania podstawowego, strumieniem nieruchomego, ale nastawnego strumienia czyściwa, spotykane u oczyszczarek wirnikowych lub oczyszczanie dodatkowe, polegające na użyciu ruchomego strumienia czyściwa, charakterystyczne dla oczyszczarek pneumatycznych.

Oczyszczarka pneumatyczna

W tym rodzaju oczyszczania energia kinetyczna odgrywa główna rolę, to ona jest odpowiedzialna za nadanie strumieniowi czyściwa odpowiedniej prędkości. Oczyszczanie odbywa się za pomocą strumienia mieszaniny sprężonego powietrza oraz materiału ściernego. Największą zaletą tego rodzaju oczyszczarki jest możliwość zastosowania ruchomego strumienia czyściwa. Jest ona przeznaczona głównie do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

Oczyszczarka wirnikowa

Można wyróżnić tu podtypy tego rodzaju. Mogą one być taśmowe, stołowe, dwustołowe lub komorowe. Użycie odpowiedniego rodzaju zależy od wymiarów i masy przedmiotów oczyszczanych. Jednak ten rodzaj, niezależnie od podtypu jest bezpieczny i prosty. Do zalet można zaliczyć również stosunkowo niskie zużycie czyściwa oraz krótki czas trwania procesu. W przypadku urządzeń wirnikowych do obsługi w większości wystarczy zaledwie jeden pracownik lub są one całkowicie automatyczne.

Oczyszczarki przelotowe

Można je wykorzystywać do średniej wielkości obiektów. Oczyszczanie w tym przypadku odbywa się poprzez strugi miotane przez wirniki rzutowe czyściwa w szczelnej komorze roboczej. Pracują one w pełni w trybie automatycznym, ewentualną obsługę zapewni jeden pracownik.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa