Łyżki do koparek – produkcja i przeznaczenie

Wyposażenie maszyn budowlanych zależne jest w dużym stopniu od przeznaczenia danego urządzenia. Występują w produkcji maszyny o bardzo specjalistycznej roli, przeznaczone do wykonywanie często jednego typu zadania. Produkcja tego typu sprzętu odbywa się na indywidualne zamówienie, a jego koszty są kolosalne. Większość dostępnego sprzętu budowlanego – pojazdów, koparek, spychaczy wykonywanych jest jednak w seryjnej produkcji, a funkcjonalność można poszerzyć dzięki odpowiednim osprzętom dla pojazdów budowlanych.

Koparki i koparko-ładowarki

Standardowa koparka i koparko ładowarka o konstrukcji ciągnika pracująca na budowach obiektów wyposażona jest w łyżkę kaparkową mniejszego kalibru pozwalającą na wykopanie dokładnie wyznaczonego miejsca – często wynajmuje się tego typu urządzenia celem wykonania fundamentów domów mieszkalnych. Dobrze dobrane łyżki do koparek pozwalają na szybkie, sprawne zebranie ziemi i dzięki sprawnej pracy operatora koparki przetransportowanie urobku na miejsce docelowe (często na skarpę lub do naczepy ciężarówki wywożącej urobek).

koparka podczas pracy
Fot. Pixabay

Łyżki do koparek można podmieniać. Producenci łyżek do koparek potrafią wykonać odpowiednie doposażenie koparko-ładowarek z użyciem odpowiednich szybkozłączek pozwalają one na zamocowanie do niemal każdego pojazdu tego typu.

Z uwagi na różną specyfikę gruntu na którym może pracować koparka dobór odpowiedniej łyżki będzie kluczowy dla zachowania odpowiedniej terminowości wykonywanych prac ziemnych. Sama praca koparki powinna polegać głównie na zebraniu (odspojeniu) części gruntu zwanego urobkiem od calizyny gruntu.

Istnieją 2 podstawowe typy urobku wyróżnione w pracach ziemnych:

  1. Skała twarda – typowy urobek skalny który musi zostać wcześniej oderwany od większej skały. Wykonuje się to przez odstrzał przy udziale materiałów wybuchowych, lub poprzez rozbicie specjalistycznym sprzętem budowlanym (młoty pneumatyczne)
  2. Skała zwietrzała – jest popularnie zwana ziemią. Występuje ona w różnej postaci od drobnego piasku i żwiru, glinę, po typową miękką ziemię stanowiącą grunt, często obrośnięty trawami i inną roślinnością. W przypadku pracy koparki na tego typie skały jej zebranie dokonuje się przez cięcie warstwy ziemi skrajem łyżki koparki.

Koparki łyżkowe które znamy z placów budowy budynków i infrastruktury składa się z 3 zespołów:

  1. Podwozia
  2. Nadwozia
  3. Osprzętu roboczego w którym odróżnić można wysięgnik oraz naczynie kopiące (łyżka koparki)

Produkcja łyżek do koparki

Sam osprzęt koparki można wymieniać oraz dopasowywać do przeprowadzanych prac ziemnych. Oznacza to, że jeżeli waga i sposób poruszania się koparki pozwala na bezpieczne przeprowadzenie specjalistycznych prac ziemnych można zamienić jej standardową łyżkę na model skarpowy czy specjalistyczne narzędzie do karczowania gruntu z korzeni roślinności. Produkcją łyżek do koparki zajmują się sami producenci pojazdów budowlanych, ale również zakłady metalurgiczne takie jak ZMG czy Keltec

Od doboru odpowiedniego producenta będzie zależeć między innymi jakość wykonania, zastosowana stal, oraz gwarancja jaką producent udziela na wyprodukowane łyżki do koparki.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa