Kategorie podziału wieżowców a bezpieczeństwo ppoż

Różne obiekty budowlane w zależności od stosowanych w nich materiałach budowlanych, jak również ich wysokości oraz przeznaczenia klasyfikowane są według niebezpieczeństwa jakie stanowią dla ludzi. Na podstawie tej klasyfikacji stosowane są inne środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Klasy niebezpieczeństwa PPOŻ budynków

W budynkach, w jakich określa się kategorie niebezpieczeństwa osób ZL należy najpierw określić do jakiej z poniższych klas budynek należy: ZL 1- budowle użyteczności publicznej lub ich fragmentów w jakich mogą przebywać obywatele w grupach ponad 50 ludzi ZL 2- budynki albo ich fragmentów skierowane do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ZL 3- szkoły, budowle biurowe, domy studenckie, internaty hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo- usługowe, w których może przebywać do 50 ofiar, koszary, przedsiębiorstwa karne i również pozostałe analogiczne.

ZL 4-budynki mieszkalne ZL 5- archiwa, muzea plus biblioteki. Pod względem wysokości budowle dzielą się na: Zaniżone N – do 12m. włącznie nad poziom terenu, a mieszkalne do 4 kondygnacji włącznie Średniowysokie SW – ponad 12 do 25m. włącznie nad poziomem terenu, a mieszkalne do 9 kondygnacji włącznie. Duże W – ponad 25 do 55m. włącznie ponad poziomem obszaru. Wysokościowe WW- powyżej 55m. Ponad poziomem terenu. Biorąc pod uwagę wysokość domu oraz kategorie konieczności osób określamy symbol, któremu przyporządkowano wymagania dotyczące właściwości i surowców plus składników pomieszczeń tzw. Klasę odporności pożarowej domu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może być pięć klas odporności pożarowej wieżowców podanych w kolejności od najwyższej do najniższej a także oznaczonych literami: A, B, C, D, E.

Klasy odporności budynku na pożar mają decydujące znaczenie dla nośności obiektu

Podstawowym wymaganiem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest zapewnienie w określonym czasie lub przez cały okres trwania pożaru nośności konstrukcji; jest to czas w minutach, podczas którego element poddany oddziaływaniom termicznym (i ewentualnie obciążony) spełnia określone kryteria. Odporność ogniową określa się ze względu na trzy podstawowe kryteria: nośności R, izolacyjności I i szczelności pożarowej E

Czytaj więcej na stronie Pol-Poż

2 myśli na temat “Kategorie podziału wieżowców a bezpieczeństwo ppoż

  1. Dzięki za ciekawy artykuł, przydał się do pracy inżynierskiej

  2. Pracownicy wysokich budynków powinni przechodzić obowiązkowe ćwiczenia z ewakuacji obiektu. W przypadku wieżowców często ludzie nie mają pojęcia jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej, co jest szczególnie niebezpieczne.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa