wentylator bez obudowy

Jak działają wentylatory promieniowe?

Wentylatory promieniowe, przez niektórych zwane dmuchawami, to urządzenia wirujące, najczęściej napędzane silnikiem elektrycznym. W porównaniu do wentylatorów osiowych mają większy spręż oraz są bardziej wydajne. 

Zastosowanie wentylatorów promieniowych

Wentylatory promieniowe mają znacznie szersze zastosowanie niż inne tego typu urządzenia, także dzięki temu, że można je w dowolny sposób regulować, a więc dostosować do warunków pracy. Wykorzystywane są w przemysłowych instalacjach wentylacji oraz w układach chłodzenia i suszenia. Stosuje się je także jako element napędowy w instalacjach transportu pneumatycznego sypkich materiałów oraz w instalacjach poczty pneumatycznej.

wentylator bez obudowy
Łopatki wirnika wentylatora

Jak działają wentylatory promieniowe?

Wentylatory promieniowe charakteryzują się promieniowym kierunkiem wyrzutu powietrza, co oznacza, że strumień powietrza przepływającego przez wentylator jest prostopadły do strumienia wlotu powietrza. Poruszający się wirnik przekazuje energię powietrzu, czyli dzięki sile odśrodkowej odrzuca masy napływającego na łopatki wirnika powietrza. Efekt odśrodkowy, który nie występuje w wentylatorach osiowych, sprawia, że wentylator promieniowy może wytworzyć wyższe ciśnienia.

Po włączeniu wentylatora masy powietrza zawarte między łopatkami wirnika wyrzucane są na zewnątrz dzięki sile odśrodkowej, powstałej przy ruchu obrotowym wirnika. Na ich miejsce napływają nowe masy powietrza z kierunku osiowego. Ruch gazów regulują opory występujące w wentylatorze i w sieci wentylacyjnej, przez którą płynie powietrze.

wentylator promieniowy
Wentylator promieniowy wysokociśnieniowy

Budowa wentylatora promieniowego

Każdy wentylator składa się z trzech podstawowych elementów: silnika, wirnika i obudowy. Silniki wentylatorów można podzielić na jedno i dwubiegunowe. Te drugie stosuje się najczęściej w urządzeniach, które używane są w zmiennych warunkach, aby dzięki temu obniżyć koszty eksploatacji wentylatora. Silnik wentylatora może być wbudowany w obudowę urządzenia, ale może być także połączony z nim w pośredni sposób.

Wirnik nazywa się czasem śmigłem wentylatora. Składa się on z łopatek zamocowanych w piaście, która znajduje się w głównej części wentylatora. Liczba łopatek w urządzeniach jest zależna od zastosowania, może być ich od kilku do kilkudziesięciu.